KupiNamestaj.rs je sada deo Kaza.rs

Poznati portal u Srbiji koji se bavi idejama za uređenje – KupiNamestaj.rs, odnedavno je postao deo KAZA.rs porodice.

Ovaj re-brand posledica je akvizicije portala KupiNamesta.rs od strane KAZA.rs

KAZA.rs nastaviće da svojim posetiocima pruža sadržaj na koji su navikli na portalu KupiNamestaj.rs uz bolju podršku za pregled na mobilnim uređajima.